หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1261 แขวงหรัฐรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 - 15.00 น. เบอร์โทรศัพท์:  02-4346688,02-4346577

อ่านทั้งหมด : 538 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 7/12/2019 11:26:03 AM