หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่


ด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4720 อัตรา เป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยจ้างในอัตราไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/คน/เดือน สำหรับนศ.ที่จบใหม่ท่านใดสนใจและต้องการรายละเอียดต่างๆ สามารถเข้าดูรายละเอียด+สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ) โทร 075-348003 / 075-347329 ในวันและเวลาราชการ
อ่านทั้งหมด : 327 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 11/30/2020 1:53:13 PM