หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการ "การยกระดับการผลิตการเลี้ยงไก่ลิกอร์ในภาคใต้สู่การตลาดเชิงพาณิชย์" จำนวน 2 อัตรา


สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม - ธันวาคม 2564 (สัญญาจ้าง 12 เดือน) 

จำนวน 2 อัตรา (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

 

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 

สามารถออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ และมีความรู้ ด้านการตลาด ช่องทางการตลาด และสถิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ช่องทางการส่งใบสมัคร

1. ดาวโหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/file/d/1dCDkE4TdwNJ2cHwE4FFYnwNP1-lOjJQI/view

2. สแกนหรือถ่ายรูปใบสมัคร ส่งผ่าน E-mail โดยใช้ชื่อ เรื่องว่า ส่งเอกสารสมัครผู้ชื่อวิจัย...ชื่อ-นามสกุล

E-mail : psomjai@mail.wu.ac.th 

หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ หนูผึ้ง สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 (ให้ถึงผู้รับภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564)

ติดต่อสอบถาม : 08-1493-7375

 

กำหนดการ

วันรับสมัคร : ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 26 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 27 กุมภาพันธ์ 2564

วันสัมภาษณ์ : วันที่ 1 มีนาคม 2564

ประกาศผลการ วันสัมภาษณ์ : วันที่ 1 มีนาคม 2564 อ่านทั้งหมด : 332 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 2/22/2021 9:06:09 AM