หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด รับสมัครงานด่วนตำแหน่ง Node.js Developer 1 อัตรา


บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด รับสมัครงานด่วนตำแหน่ง Node.js Developer 1 อัตรา

เงินเดือน 20,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วุฒิปริญญาตรี : สาขาที่เกี่ยวจข้องกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- พัฒนาระบบ API Service (ExpressJS) โดยใช้ Agile Methology
- Unit Test และ มีการ Review Code
- สามารถใช้งาน Command line เบื้องต้น (Linux, Git, SSH)
- มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ Mysql

ส่งใบสมัครได้ที่ : E-mail : pongsit_dan@jobbkk.com
Tel. 098-282-7714 พงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ฝ่ายสื่อสารการตลาดภูมิภาค

อ่านทั้งหมด : 271 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 5/6/2021 10:52:57 AM