หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกร ในโครงการ Launch Thailand Young Talent Program จำนวน 10 อัตรา ประจำสาขาปราจีนบุรี


ด้วยบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์เปิดรับบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกร ในโครงการ Launch Thailand Young Talent Program จำนวน 10 อัตรา ประจำสาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพได้พัฒนาทักษะและเติบโตในสายงานอาชีพของตนเอง  สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  และมีความสนใจที่มองหางานทำ  สามารถติดต่อได้แผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0-3527-7000 หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบอ่านทั้งหมด : 329 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 5/27/2021 10:00:09 AM