หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช  รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การประกันภัย เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทันต่อสถานการณ์
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
- มีความสามารถในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่

*สำหรับผู้ที่สนใจ  สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช

อ่านทั้งหมด : 177 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 11/8/2021 3:26:43 PM