หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ สมัครเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่มความสามารถในการแข่งขัน"


       มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่มความสามารถในการแข่งขัน" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565  ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://domain.online.th
รายละเอียดดังลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1RL9bnBmK3aaQAklangoqd7ELZTwxsfpp/view?usp=sharing

อ่านทั้งหมด : 39 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 3/28/2022 12:43:18 PM