หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

งานภาคราชการ


#หัวข้องาน
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
2 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
3 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ 380 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กรกฏาคม 2564
4 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-31 กรกฎาคม 2564
5 กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 595 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
6 กรมท่าอากาศยานรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 140 อัตรา ตั้งแต่ 1-7 ก.ค. 2564
7 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
8 ด่วน!! มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 76 อัตรา ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 383 อัตรา
123456