หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

งานภาคราชการ


#หัวข้องาน
1 รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2564
2 กรมทรัพย์สินทางปัญหารับสมัครนักวิชาการ 5 อัตรา (สมัครตั้งแต่ 15 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564)
3 คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์
4 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
5 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
6 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ 380 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กรกฏาคม 2564
7 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-31 กรกฎาคม 2564
8 กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 595 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
9 กรมท่าอากาศยานรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 140 อัตรา ตั้งแต่ 1-7 ก.ค. 2564
10 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
123456