หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

งาน ม.วลัยลักษณ์


#หัวข้องาน
1 ศูนย์บริการวิชาการเปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สมัครได้ถึง 22 พ.ย. 2564)
2 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (1-10 พ.ย. 2564)
3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (1-10 พ.ย. 2564)
4 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ (พืช) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (สมัครได้ถึง 29 ต.ค. 2564)
5 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร
6 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (สมัครได้ถึง 29 ต.ค. 2564)
7 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครได้ถึง 29 ต.ค. 2564)
8 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการโครงการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา (สมัครได้ถึง 31 ต.ค. 2564)
9 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
10 ปรกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา(ตั้งแต่ 18-31 ต.ค. 2564)
123456789