หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

งาน ม.วลัยลักษณ์


#หัวข้องาน
1 ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (รับสมัครภายใน 18 ก.ย. 2564 เวลา 15.00 น.)
2 ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (สมัครภายใน 18 ก.ยง 2564 เวลา 15.00 น.)
3 รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภายใน 24 ก.ย. 2564)
4 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชกาาร (ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
5 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (งานพัฒนาระบบบริหารบุคคล)
6 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (Digital content & Digital marketing)
7 ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) และวิศวกร (ไฟฟ้า) ส่วนอาคารสถานที่
9 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (Pre-Po-Post production 1 อัตรา และ Back office & production 1 อัตรา)
10 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์อาวุโส จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา
12345678