หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคเอกชน

บริษัท ทรานส์ ไอส์แลนด์ ทราเวล จำกัด มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Operation Reservation


บริษัท ทรานส์ ไอส์แลนด์ ทราเวล จำกัด มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Operation Reservation  ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและจองทัวร์(ประจำออฟฟิศสมุย  2 ตำแหน่ง &  ประจำออฟฟิศกระบี่  1 ตำแหน่ง)
Position : Operation & Reservation Officer (2 Position based in Samui office and 1 based in Krabi)
เงินเดือน : 15,000 – 20,000 บำท ( มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ)
Salary : 15,000 – 20,000 Bath(Experience is an advantage / Negotiable)
วัน/เวลาทำงาน: วันจันทร์–วันเสาร์/ เวลา 09:00 - 18:00 น.
Working days/hrs. : Monday –Saturday / 09:00 - 18:00hrs.
สนใจติดต่อ/Any interest, please send your resumé to :pawita@transislandtravel.com or contact075 663827-9 /081 2073624

ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 10 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 8/2/2022 2:52:37 PM