หน้าแรกเว็บไซต์ งาน Part Time

รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค และพนักงานรังสีเทคนิค สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค
- ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค 
- มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะนักรังสีเทคนิค
- สามารถปฏิบัติงานได้ในวันราชการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือ 16.00 – 20.00 น. (ขึ้นอยู่กับการจัดตารางเวรของแผนก)

2. ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค
- ได้รับประกาศนียบัตรรังสีเทคนิค
- สามารถปฏิบัติงานได้ในวันราชการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือ 16.00 – 20.00 น. (ขึ้นอยู่กับการจัดตารางเวรของแผนก)

 

ค่าตอบแทน
ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค 800 บาท/เวร 8 ชั่วโมง และ OT ชั่วโมงละ 100 บาท
ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 500 บาท/เวร 8 ชั่วโมง และ OT ชั่วโมงละ 50 บาท

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1clq6Q1qTgq6m0qfjFc-J1_g_-YM7emq0/view?usp=sharing

การสมัคร

       ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ทางช่องทาง ดังนี้
           1.?  จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222
                 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 เบอร์โทร. 0-7567-3063
           2. จัดส่งทาง e-mail: hr_wuh@mail.wu.ac.th

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 075-673-057


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 609 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/15/2020 10:18:37 AM