หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

ด่วน!! มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 76 อัตรา ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564


ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 76 อัตรา 


โดยเป็นตำแหน่ง

  • งานสายวิชาการ (ตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 40 อัตรา

  • งานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป 36 อัตรา


อัตราเงินเดือน

  • ปริญญาตรี 22,500 บาท

  • ปริญญาโท 29,750 บาท 

  • ปริญญาเอก 35,700 บาท


ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปหรือได้ทาง http://www.mub.ac.th 


ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้- 5 มีนาคม 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 361 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 2/9/2021 2:10:37 PM