หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 595 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 4 ) จำนวน 90 ตำแหน่ง
2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 5 ) จำนวน 115 ตำแหน่ง
3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 6 ) จำนวน 70 ตำแหน่ง
4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 7 ) จำนวน 47 ตำแหน่ง
5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 8 ) จำนวน 52 ตำแหน่ง
6 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 9 ) จำนวน 53 ตำแหน่ง
7 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 10 ) จำนวน 73 ตำแหน่ง
8 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 11 ) จำนวน 48 ตำแหน่ง
9 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 12 ) จำนวน 48 ตำแหน่ง

เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

หมายเหตุ
- ระยะเวลาในการ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง


การรับสมัครสอบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ http://www.rd.go.th >สมัครเข้ารับราชการ>พนักงานราชการ>หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานชาการเฉพาะกิจ"


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 155 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 7/2/2021 3:29:14 PM