หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคเอกชน

เปิดรับสมัคร “ ผู้บริหารด้านกลยุทธ์” ร่วมงานในเครือ Sovena


Sovena บริษัทชั้นแนวหน้าในภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และทีมกลยุทธ์ที่พร้อมสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาด้านกลยุทธ์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  Sovena เปิดรับสมัครผู้ที่มีความกระตือรือร้นเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ นวัตกรรมและการพัฒนา  โดยทำการศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแก่แผนกลยุทธ์ในอนาคต
หากคุณเป็นคนที่ 
- นักคิดระดับโครงสร้าง 
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความกระตือรือร้น 
- สื่อสารได้อย่างรอบคอบ สามารถผูกมิตรกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม สืบค้นข้อมูลต่างๆและสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจน มีไฟในการเรียนรู้ไปพร้อมกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของบริษัท
- ใช้ MS Office ได้อย่างเชี่ยวชาญ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหวิทยาลัยชั้นนำมาแล้ว 0-3 ปี 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 ทาง  careers-thailand@sovena.com

ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 154 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 11/5/2021 2:46:59 PM