หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพลิกโฉมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชนภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ถึง 31 ม.ค. 2565)


ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพลิกโฉมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชนภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
1.  ผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท 1 ตำแหน่ง
2.  ผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี  2 ตำแหน่ง
ดูรายละเอียดที่ลิงค์ 
http://nurse.pccms.ac.th/?p=9845&fbclid=IwAR1OPnyGPXlf38uOIZsbFw3uy2_yGpb8RfwCso1tebvJKiXJJ_rNz3mfSw8

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ -31 มกราคม 2565


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 54 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 1/25/2022 3:28:26 PM