หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคเอกชน

บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับนักกายภาพบำบัด


บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เปิดรับตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการยืดกล้ามเนื้อ  (Stretching Specialist)  ประจำสาขากรุงเทพฯ   ดังนี้


นักกายภาพบำบัด (ประจำสาขากรุงเทพฯ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้บริการทางด้านการยืดกล้ามเนื้อเพื่อบำบัดและผ่อนคลาย ให้แก่ลูกค้าที่เข้ารับการบริการ 
วินิจฉัยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อเพื่อบำบัดและผ่อนคลาย
แนะนำให้คำปรึกษาลูกค้าด้วยเทคนิคกายภาพบำบัด
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ( Job Specifications )

เพศชาย / หญิง   อายุ  22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ความชำนาญในทักษะวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด 
หากมีประสบการณ์ด้านการยืดกล้ามเนื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
บุคลิกภาพดี รักงานบริการ 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ 
สามารถทำงานเป็นกะได้ 
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
 
ผู้สนใจติดต่อ

 คุณจิราภรณ์   ดวงเพ็ชร 
iraphorn Duangphet  |  Head of Recruit
M: +66 63 845 8861  |  jiraphorn.d@siamwellnessgroup.com

ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 27 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 4/18/2022 11:25:13 AM