หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา (27 เม.ย.-5 พ.ค. 2565)


วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช  ที่ตั้ง  197 หมู่.1 ตำบล ปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์:  075 - 531500
??ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ...จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
- ครูสอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
- ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
- ครูสอนวิชาช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
- ครูสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
- ครูสอนวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา
??รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
https://www.facebook.com/NPCTV-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-104644251763868/photos/pcb.326862092875415/326862006208757

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 20 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 4/29/2022 10:29:19 AM